Εγγραφή

Η εγγραφή πραγματοποιείται σε δύο βήματα: εγγραφή χρήστη στην ιστοσελίδα και πληρωμή του κόστους εγγραφής.
Όσοι/ες εγγραφούν στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο μπορούν να παρακολουθήσουν και το 5ο Διεθνές Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ιστορίας των Επιστημών χωρίς επιπλέον κόστος εγγραφής.
Διευκρινίζεται ότι όσοι/ες εγγράφονται για να παρουσιάσουν εργασία στο 5ο Διεθνές Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ιστορίας των Επιστημών μπορούν να παρουσιάσουν και μία (1) εργασία στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Η Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών» χωρίς επιπλέον εγγραφή. Δεν ισχύει το αντίστροφο.

Εγγραφή χρήστη
Ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο για εγγραφή χρήστη στην ιστοσελίδα. Η εγγραφή χρήστη στην ιστοσελίδα σας δίνει το δικαίωμα να υποβάλλετε περίληψη ανακοίνωσης. Η εγγραφή στο συνέδριο ολοκληρώνεται με την πληρωμή εγγραφής (προσοχή στις προθεσμίες).

Πληρωμή εγγραφής
Το κόστος της εμπρόθεσμης εγγραφής στο Συνέδριο είναι 50 ευρώ. Μετά το τέλος της προθεσμίας εγγραφής (31 Μαΐου 2012) το κόστος είναι 70 ευρώ.
Πληρωμή στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Κάτοχοι λογαριασμού: ΚΑΤΣΙΑΜΠΟΥΡΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ και ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
Αριθμός λογαριασμού: 719/703258-75
IBAN: GR4401107190000071970325875
SWIFT Code (BIC): ETHNGRAA